De ijsvogel

P1050372

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, houdt een ijsvogel niet van ijs. Want waar ijs ligt, kan hij niet vissen en als hij niet kan vissen, kan hij niet eten. IJsvogels kunnen dus niet tegen strenge winters en hebben het in vorstperiodes moeilijk. Ze worden dan iets minder voorzichtig en daarom kon ik er afgelopen week eindelijk eentje goed op de foto zetten. Meestal lukt dat me niet, omdat ijsvogels schuw zijn. Je ziet ze vooral vaak op hoge snelheid voorbij vliegen en ze laten zich niet tot dichtbij benaderen.

En dat is jammer, want de ijsvogel is een van de mooiste vogels die we hebben. Hij is, vergeleken met veel andere Nederlandse vogels, onwaarschijnlijk fel gekleurd. Het zien van een ijsvogel went daarom nooit. Hoe vaak je ze ook ziet, je kunt toch elke keer weer versteld staan van het prachtige, diepe blauw en de mooie oranje borst. Het uiterlijk van de ijsvogel is prachtig om naar te kijken.

Dit kun je van zijn gedrag niet zeggen. De ijsvogel slaat kleine visjes dood tegen takken voordat hij ze opeet en is tegenover soortgenoten zeer agressief. Het eigen territorium wordt fel verdedigd. Als jonge ijsvogels het nest eenmaal hebben verlaten, worden ze een paar dagen later door hun ouders weggejaagd en moeten ze op zoek naar hun eigen plek.

Omdat ijsvogels veel jongen per jaar kunnen grootbrengen, betekent dit dat ze zich steeds verder verspreiden door Nederland, op zoek naar geschikte broedplekken. Dus kunnen we op steeds meer plekken van deze prachtige vogel genieten. Zolang ze in strenge winters niet massaal kapotvriezen, natuurlijk.

In dat opzicht kan die onderlinge onvriendelijkheid ijsvogels nog wel eens in de weg zitten. Want ook in de winter kunnen ze elkaar niet luchten of zien. Vorige winter zag ik eens twee ijsvogels boven een klein wak zitten, veel ander water was dichtgevroren. Voor ijsvogels zijn dat barre tijden, ze kunnen maar een korte periode zonder eten. Maar in plaats van al hun energie te besteden aan het vinden van eten, waren de twee ijsvogels druk schreeuwend op elkaar in aan het hakken met hun snavels.

Blijkbaar is samenwerking ook in geval van leven of dood niet mogelijk en hebben ze in de winter elk hun eigen wak nodig. Nee, de ijsvogel is duidelijk een vogel die het van zijn uiterlijk moet hebben en niet van zijn innerlijk. Maar omdat ze zo mooi zijn, hoop ik toch dat veel ijsvogels de winter overleefd hebben.

De tuinvogeltelling

P1030825

Komend weekend is het weer tijd voor de jaarlijkse tuinvogeltelling. Het is al de vijftiende keer dat deze landelijke telling wordt georganiseerd en het principe is simpel: noteer op zaterdag of zondag een half uur lang hoeveel vogels je in je tuin ziet en geef aan om welke soorten het gaat. Vorig jaar deed ik voor het eerst mee.

Want toen had ik voor het eerst sinds jaren een eigen tuin tot mijn beschikking. Ik bereidde me daarom goed voor op de telling en trof in de maanden die eraan vooraf gingen de nodige maatregelen om zoveel mogelijk vogels naar mijn tuin te lokken. Ik hing wat vetbollen en een pindakaashouder met pindakaas op.

Verder maakte ik een provisorische voederplank (eigenlijk legde ik gewoon een houten plaat op de grond in de tuin) waar ik regelmatig restjes brood op legde. Later kreeg ik twee speciale voerroosters van mijn vriendin, omdat ze de plank op de grond smerig vond. Daar zat ook wel wat in: natte broodresten gaan behoorlijk plakken en dat is geen fraai gezicht. Verder viel me op dat de voerplank niet alleen populair was onder vogels, ook de muizen wisten hem te vinden. Hoewel ik niets tegen muizen heb, hoef ik ze niet per se naar mijn tuin te lokken.

Wel was ik enthousiast over de vogels die ik in de tuin zag: grote groepen spreeuwen, duiven, een roodborstje, een winterkoninkje, een heggenmus, mezen, vinken en een groep huismussen kwamen regelmatig langs. Heel af en toe zag ik een groenling en een enkele keer hing er zelfs een grote bonte specht aan de pindakaashouder. Niets kon een geslaagde tuinvogeltelling nog in de weg staan.

Toen het zover was zorgde ik dat alle voervoorraden keurig waren aangevuld. Ik pakte pen en papier en ging er eens goed voor zitten. Ik was klaar om flinke aantallen van de meest uiteenlopende vogelsoorten te turven. Het resultaat viel wat tegen: ik zag één houtduif.

Ik hoop dat de komende telling betere resultaten oplevert.

Vogels in de storm

P1040979

Het zal niemand zijn ontgaan dat het vorige week donderdag hard waaide. Er was sprake van een flinke westerstorm. Hoewel er veel nadelen aan zo’n storm kleven, word ik er als vogelaar enthousiast van. Ik heb na een storm altijd goede hoop dat de meest spectaculaire zeevogels ineens in het binnenland opduiken. Continue reading

De spreeuw

P1040423

Het is vaak moeilijker om te genieten van het alledaagse dan van het bijzondere. Daarom zijn de meeste vogelliefhebbers vooral geïnteresseerd in zeldzame soorten. Terwijl één van de leuke dingen aan vogels juist is dat ze overal zijn en je ook aan hele alledaagse vogels veel plezier kunt beleven.   Continue reading

Ganzen in de Eempolder

kleinerietgans

In november stromen de polders weer vol met ganzen. Dat zijn vooral  grauwe ganzen, kol- en brandganzen, maar er kunnen ook andere soorten tussen zitten, die ik graag wil zien. Vorige week was ik daarom in de Eempolder. Continue reading

Het roodborstje

roodborst

Er zijn maar weinig vogelsoorten die zo schattig overkomen als roodborstjes. Ze zien er hartstikke gezellig uit met hun ronde lijfjes en hun mooie oranje borst. Nu de winter weer voor de deur staat, zijn ze goed te bekijken. Roodborstjes zijn namelijk niet bang voor mensen. Ze zijn nieuwsgierig en hebben uitstekend in de gaten dat ze in tuinen gevoerd worden. Het zijn koddige, vriendelijke diertjes. Continue reading

De draaihals (of eigenlijk juist niet)

draaihals

Het najaar is in volle gang en dat is voor vogelaars een van de leukste periodes van het jaar, omdat er nu namelijk allemaal doortrekkers in het land zijn. Vogels die je hier normaal gesproken niet vaak aantreft. 

Een van die soorten waar veel vogelaars vanaf half augustus tot half september naar zoeken is de draaihals. Een kleine spechtachtige vogel die vaak op de grond zit, waardoor je hem niet makkelijk ziet. Wat het nog moeilijker maakt, is zijn vrij goede schutkleur.

Omdat het zo’n prachtige en zeldzame vogel is, trekt de draaihals meestal veel volk. Maar het bezoeken van een plek waar iemand anders een draaihals heeft gezien, betekent niet dat jij hem ook ziet. Daarvoor kan hij zich te goed verstoppen.

Ik ben de afgelopen weken twee keer naar ze op zoek geweest, want ook ik wilde graag een draaihals zien. Eerst naar het Leersumse Veld, waar ze elk najaar gezien worden. Een prachtig gebied om te bezoeken bovendien. Dat komt mooi uit, want hoewel ik er uren rond heb gelopen, kon ik die draaihals nergens vinden. Op zich geen ramp, want zo gaat dat met de draaihals. Die zie je alleen met veel geduld, als je geluk hebt.

Een paar dagen later kwam er een herkansing op de Maasvlakte. Het gebied waar de draaihals moest zitten was niet groot, dus ik had er vertrouwen in. Maar eenmaal aangekomen was aan het gedrag van de aanwezige vogelaars al te zien dat de draaihals niet in beeld was.

We zagen mensen die duidelijk op zoek waren naar de draaihals. Het waren vooral oudere mannen met belachelijk dure camera’s die met een verbeten gezichtsuitdrukking door greppels liepen. Ze probeerden de draaihals te laten schrikken, zodat dat klotebeest zich eindelijk eens zou laten zien. ‘De vogel opstoten’, heet dat in jargon. Niet aardig, maar het schijnt te werken, want vogelaars doen het vaak. Deze keer was het tevergeefs.

We spraken drie vogelaars. De gesprekken verliepen ongeveer zo: ‘Heb jij die draaihals nog gezien?’ ‘Nee.’ ‘Ik ook niet.’ Ook dat schept een soort band.

Geen draaihals dus. Inmiddels zullen de meeste exemplaren wel weg zijn, op weg naar hun winterverblijf in Afrika. Volgend voorjaar gaat de zoektocht verder, want ook in het voorjaar kun je hem overal aantreffen. En er overal overheen kijken. Ik heb er zin in.

De watersnip

DSCN9495

Nu het broedseizoen voorbij is, zijn de eerste zomergasten alweer vertrokken. Veel andere vogelsoorten zullen snel volgen. Gelukkig arriveren er nu vogels die in het noorden hebben gebroed en onderweg naar het zuiden in Nederland neerstrijken.

Zoals de watersnip. Deze prachtige vogel was vroeger een vertrouwd beeld in Nederland, niet alleen omdat hij hier volop broedde, maar ook omdat zijn afbeelding op het briefje van honderd gulden stond. Dat is allemaal verleden tijd. Briefjes van honderd gulden zie je niet veel meer en dat geldt helaas ook voor broedende watersnippen.

Dat is jammer, want de balts van de watersnip is spectaculair. Toen ik dit als klein jochie voor het eerst zag, wist ik niet wat me overkwam. Ik zag een vogel met een zeer lange snavel als een bezetene telkens omhoog vliegen en een soort loopings maken. Ondertussen produceerde hij tijdens zijn duikvlucht een hard, vreemd blatend geluid.

Tijdens die duikvluchten zag ik die snavel nauwelijks open gaan, dus begreep ik niet waar dat rare geluid vandaan kwam. Later leerde ik dat dit geluid wordt veroorzaakt door resonantie. De staartveren trillen tijdens die duikeling door de luchtstroom en zo produceert de watersnip het geluid dat hem de bijnaam ‘hemelgeit’ heeft opgeleverd.

Nog veel later besefte ik dat het maar goed was dat ik er zo lang naar had staan kijken, want ik heb dit schouwspel niet vaak meer waargenomen. Door de verdroging en intensivering van het Nederlandse platteland is er voor de watersnip nog maar nauwelijks geschikt leefgebied om in te broeden, want de watersnip heeft vochtig gebied met rijke vegetatie nodig. Daar is weinig meer van over.

Gelukkig kun je ze buiten het broedseizoen nog volop zien. Helaas zie je watersnippen meestal pas als je bijna bovenop ze gaat staan en ze met een krassende roep vlak voor je neus opvliegen. Ze hebben namelijk een uitstekende schutkleur, zijn vrij klein en staan niet zo hoog op de poten. Ze zoeken vaak in hoog, nat gras naar voedsel door met hun lange snavel door de natte bodem te wroeten, waardoor ze nauwelijks opvallen. Maar in deze tijd van het jaar zie je ze ook wel in ondiepe plasjes in de modder wroeten. En dat is mooi, want het is een prachtige vogel.

De wespendief

wespendief

De wespendief is één van de meest mysterieuze Nederlandse roofvogels. Het begint er al mee dat hij niet makkelijk te herkennen is: hij lijkt nogal op een buizerd. Ze hebben min of meer dezelfde kleuren en ook de silhouetten van beide vogelsoorten lijken in de lucht op elkaar. Een wespendief heeft een andere tekening, iets langere vleugels en een iets kleinere hals en kop, maar omdat er meestal geen buizerd ter vergelijking naast vliegt, vergt het enige oefening om dit te kunnen vaststellen.

De kans dat je een buizerd ziet is trouwens veel groter, want die zijn veel algemener dan wespendieven. Daar komt bij dat buizerds hier het hele jaar zijn, terwijl de wespendief pas rond mei arriveert. Hierdoor, en doordat wespendieven vrij schuw zijn, zie ik ze niet vaak. En dat is jammer, want het zijn prachtig beesten. Ik ben dan ook blij met bovenstaande foto, die ik vorige week maakte.

Het meest wonderlijke aan de wespendief is toch wel dat hij wespen eet. Het is een vrij grote roofvogel die hoog in de voedselketen staat. Hij heeft maar weinig natuurlijke vijanden en heeft de prooidieren dus voor het uitkiezen. Maar in plaats van dat hij zich richt op vogels, vissen of zoogdieren, kiest de wespendief ervoor om wespen en vooral de larven van wespen te eten.

Dit is niet alleen opmerkelijk omdat wespen vervelend kunnen steken, want daar heeft de wespendief door zijn speciale verenkleed geen last van. Het vreemdste eraan vind ik dat wespen nogal klein zijn en dus niet echt vullen. Maar ook hier heeft deze roofvogel gelukkig iets op gevonden: in plaats van de hele dag achter insecten aan te vliegen om genoeg voedsel binnen te krijgen, zweeft hij boven het bos. Hij bekijkt vliegende wespen en volgt ze richting hun nest.

Als hij eenmaal een wespennest gelokaliseerd heeft, gaat de wespendief erheen om de larven op te eten. Hij graaft de wespennesten met zijn klauwen uit, en sloopt ze dus om zijn maag te vullen. Een karaktertrek die me wel aanstaat, want als er één vervelend diertje in Nederland te vinden is, is het wel de wesp.

De wespendief is kortom een sympathieke vogel, waarvan we er wat mij betreft meer mogen hebben. Daarom is het jammer dat ze in augustus alweer richting Afrika vertrekken. Iets wat je van wespen helaas niet kunt zeggen.

De purperreiger

P1020906Nu het volop zomer is, houden veel vogelsoorten zich rustig. Ze hebben er geen baat meer bij om op te vallen. Om ervoor te zorgen dat hun jongen overleven, proberen ze deze zo stiekem mogelijk op te voeden. Vogels zingen niet meer zo uitbundig en mijden open terrein, waardoor je ze minder goed ziet. Veel vogelaars vinden de zomer daarom een wat saaie tijd. Continue reading