De kwartel

kwartel

De kwartel is een soort kleine kip. De kleine leuke kwarteleitjes worden net als kippeneieren gegeten, je treft ze vooral rond Pasen in de supermarkt aan. En net als kippenvlees schijnt ook kwartelvlees lekker te zijn. Daar komt bij dat de kwartel net als de kip een populaire vogel om zelf te houden is.

Toch is er een belangrijk verschil: in tegenstelling tot de kip, waarvan het moeilijk voor te stellen is dat er überhaupt een wilde variant van bestaat, komt de kwartel ook in het wild in Nederland voor.

Deze wilde kwartel is een mysterieuze vogel. De meeste exemplaren overwinteren in Afrika, en zijn hier alleen in de zomer. Ze verblijven in akkergebieden, maar ook op braakliggende gebieden en in hooiland.

Of het ze ook lukt om hier jongen groot te brengen is niet helemaal duidelijk. De kwartel is schuw en niet groter dan een spreeuw. Hij verplaatst zich lopend en is dan niet te zien. Hij vliegt voornamelijk ’s nachts. Dit zorgt ervoor dat de kwartel moeilijk te zien is. Sterker nog: ik heb nog nooit een wilde kwartel gezien.

Toch vind ik het een prachtige vogel. Dat komt door het geluid dat hij maakt. Kwartels verraden hun aanwezigheid door in de schemering een ritmisch, pakkend geluidje te laten horen. Als je dat eenmaal gehoord hebt, blijft het in je hoofd zitten. De eerste roepende kwartel die ik hoorde, zat, afgaande op het volume, heel dichtbij. Toch was hij nergens te zien. Dit laatste geldt ook voor alle kwartels die ik daarna hoorde.

Maar wat maakt het uit? Het idee dat een klein dik vogeltje dat op een kip lijkt, elk jaar vanuit Afrika naar Nederland vliegt om hier op een akker of in een grasveld een deuntje ten gehore te brengen, vind ik te gek. Dat je hem niet te zien krijgt, maakt het misschien nog wel leuker.

Dus doe ik elke lente mijn best om een kwartel te horen. Dat valt nog niet mee, want kwartels keren in tegenstelling tot veel andere vogelsoorten niet elk jaar terug naar dezelfde plek. Het is dus elk jaar weer zoeken. Maar dit jaar had ik geluk: op één van de eerste warme avonden in mei vloog er een kwartel luid roepend laag over mijn huis. Ik hoop dat hij het deze zomer naar zijn zin heeft in Nederland, maar dat zullen we nooit weten.