De purperreiger

P1020906Nu het volop zomer is, houden veel vogelsoorten zich rustig. Ze hebben er geen baat meer bij om op te vallen. Om ervoor te zorgen dat hun jongen overleven, proberen ze deze zo stiekem mogelijk op te voeden. Vogels zingen niet meer zo uitbundig en mijden open terrein, waardoor je ze minder goed ziet. Veel vogelaars vinden de zomer daarom een wat saaie tijd.

Maar gelukkig zijn er ook vogelsoorten die je nu juist beter kunt bekijken dan in het voorjaar. Een goed voorbeeld is de purperreiger. In de lente valt deze prachtige vogel nauwelijks op, want hij broedt in moerasgebieden in dichte begroeiing. Hij kan zich sowieso goed verstoppen.

De purperreiger doet je beseffen dat ons polderlandschap mooie kleuren heeft, want als hij langs een slootkant landt, gaat deze prachtig gekleurde moerasvogel meestal helemaal op in de vegetatie. Dat is vrij frustrerend: je ziet purperreigers vaak hoog en snel voorbij vliegen, en besluit ze eens goed te bekijken als ze landen. Maar als het eenmaal zover is, kun je ze nergens meer vinden. Ik heb ze er vaak om vervloekt, want heel lang lukte het me niet om een goede foto van een purperreiger te maken.

Inmiddels weet ik dat purperreigers zich, naarmate de zomer vordert, beter laten bekijken. In het voorjaar zie je ze bijna nooit eens ergens open en bloot staan, maar in de zomermaanden zie je ze steeds vaker naar eten zoeken in kort gemaaide graslanden.

Zo goed als blauwe reigers zal je ze niet snel zien, want purperreigers zijn niet alleen zeldzamer en mooier, maar ook veel schuwer dan onze ‘gewone’ reigers. Ze broeden in kolonies in moerasgebieden en blijven daar meestal in de buurt. Je zal ze dus niet snel binnen de bebouwde kom aantreffen, laat staan op lantaarnpalen of in de buurt van viskramen op de markt. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat ze je auto onderschijten.

Een ander verschil met blauwe reigers is dat purperreigers aan het eind van de zomer naar Afrika vertrekken, om pas weer in april terug te keren naar Nederland. Blauwe reigers deden dit ooit ook, maar de meeste exemplaren blijven tegenwoordig hier, zodat je ze ook in de winter nog overal kunt zien. Purperreigers zie je hier in de winter, op een extreem lui exemplaar na, helemaal niet. In september gaan ze er weer vandoor: nog een reden om er nu van te genieten.